You are here: Startsiden


 

Ruter for Lyngen- og Ullsfjordferja.
Gjelder f.o.m. 01.04.2014 t.o.m. 04.01.2015

                                                                        NORDOVER
                                FRA BREIVIKEIDET                                     FRA LYNGSEIDET
 MA-TO  FR  LØ  SØ  MA-TO  FR  LØ  SØ
 06.30  06.30      07.20  07.20    
 07.20  07.20      08.10B  08.10B    
 08.10  08.10  08.10  08.10A  09.10  09.10  09.10  09.10A
 09.00  09.00  09.00  09.00A  10.00B  10.00B  10.00B  10.00B
 10.00  10.00  10.00  10.00  10.55  10.55  10.55  10.55
 10.50   10.50  10.50B  10.50B   11.40B  11.40B  11.40B   11.40B
 11.40  11.40  11.40  11.40  12.40  12.40  12.40  12.40
         13.20B  13.20B  13.20B  13.20B
 13.25  13.25  13.25  13.25  14.15  14.15  14.15  14.15
 14.15A  14.15A  14.15B  14.15A  15.00B  15.00B  15.00B  15.00B
 15.05  15.05  15.05  15.05  15.55  15.55  15.55  15.55
 15.55  15.55  15.55B  15.55  16.45B  16.45B  16.45B  16.45B
 16.50  16.50  16.50  16.50  17.45  17.45  17.45  17.45
 17.40  17.40  17.40B  17.40  18.30B  18.30B  18.30B  18.30B
 18.30  18.30  18.30  18.30  19.25  19.25  19.25  19.25
 19.20B  19.20B  19.20B  19.20        
 20.10  20.10  20.10  20.10  21.10  21.10    21.10
 21.05  21.05    21.05        
 22.30  22.30    21.55        
   23.30            

 

                                                                         SØROVER
                                FRA OLDERDALEN                                         FRA SVENSBY
 MA-TO  FR  LØ  SØ  MA-TO  FR  LØ  SØ
         06.00  06.00    
         06.55  06.55    
 06.30  06.30      07.45  07.45  07.45  
         08.35  08.35  08.35  08.35A
 08.15  08.15  08.15  08.15A  09.30  09.30  09.30  09.30
 09.10B  09.10B      10.25  10.25  10.25B  10.25B
 10.05  10.05  10.05  10.05  11.15  11.15  11.15  11.15
 10.50B  10.50B  10.50B  10.50B        
 11.45  11.45  11.45  11.45  13.00  13.00  13.00  13.00
 12.30B  12.30B  12.30B  12.30B  13.50A  13.50A  13.50B  13.50A
 13.25  13.25  13.25  13.25  14.40  14.40  14.40  14.40
 14.10B  14.10B  14.10B  14.10B  15.30  15.30  15.30B  15.30
 15.10  15.10  15.10  15.10  16.20  16.20  16.20  16.20
 15.55B  15.55B  15.55B  15.55B  17.15  17.15  17.15B  17.15
 17.00  17.00  17.00  17.00  18.05  18.05  18.05  18.05
 17.40B  17.40B  17.40B  17.40B  18.55B  18.55B  18.55B  18.55
 18.30  18.30  18.30  18.30  19.45  19.45  19.45  19.45
 19.20B  19.20B  19.20B  19.20B  20.35  20.35  20.35A  20.35
 20.25  20.25    20.25  21.35  21.35    21.35
           23.00    Bare i tiden:

A: 09.06 - 14.09
B: 16.06 - 24.08


                                                                HELLIGDAGSRUTER 2014
 

 Dato:  Rute:

Fra Lyn

Fra Old Fra Sve Fra Bre
17.04 Søndagsruter    
18.04 Søndagsrute

19.04 Lørdagsruter        
20-21.04 Søndagsruter        
01.05 Lørdagsruter m/første tur  10:55  10:05  09:30  10:00
17.05 Lørdagsruter m/første tur  12:40  11:45  11:15  11:40
29.05 Søndagsruter        
08-09.06 Søndagsruter
24.12 Søndagsruter m/siste tur  12:40  13:25  13:00  13:25
25.12 Ingen ruter
26.12 Lørdagsruter m/første tur  12:40  13:25  13:00 13:25
27.12
Lørdagsruter
28.12
Lørdagsruter m/første tur
10:55
10:05
09:30
10:00
29-30.12
Lørdagsruter
31.12 Lørdagsruter m/siste tur  17.45  18.30  16.20  16.50
01.01.15 Søndagsruter m/første tur  12.40  13.25  13.00  13.25Telefon kontor:                            77 71 14 00
Telefax kontor:                            77 71 14 10
Mobiltelefon Ullsfjordferja:           97 05 71 52
Mobiltelefon Lyngenferja:            97 05 71 53
Mobiltelefon reserveferja:           97 05 71 54