Billetteringsrutiner

Print Friendly

Informasjon om våre billetteringsrutiner

Billettering foregår på bildekket ved om bord kjøring.

Det er den enkelte reisende sitt ansvar å sørge for at man har løst korrekt billett iht. gjeldende regulativ.

Ta godt vare på din billett, det er ditt ansvar ved kontroll å kunne forevise korrekt billett. Ved manglende dokumentasjon på korrekt løst billett vil det tilkomme et gebyr fastsatt av Troms fylkeskommune.

Vi anbefaler våre reisende å benytte «Mobillett» eller «Tromskortet»

Informasjon om disse betalingsløsningen finner du på: www.tromskortet.no